ค้นหา
ใบอนุญาตท่องเที่ยว 11/03873 | เวลาทำการ จ-ศ. เวลา 09.00-18.00 น.      facebookline    HOTLINE : +668-1890-4831
ค้นหาทัวร์ INBOUND DIVISION
มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน FEB-JUN 20
มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน FEB-JUN 20
DESTINATION ทัวร์เอเชีย ลาว
TOUR CODE LAPG01BT
PERIOD 3 วัน 2 คืน
TRAVEL BY PG
STARTS PRICE ฿ 12,900
BOOKING
มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
ไป PG941 (09:55 - 12:05)
กลับ PG942 (12:45 - 14:50)

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน-ตลาดมืด
X อาหาร อาหาร
  2 บ้านช่างฆ้อง-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-พระราชวังเก่า-วัดเชียงทอง-วัดใหม่-พระธาตุษูสี-บายศรีสู่ขวัญ
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุนราช-บ้านผานม-กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน-ตลาดมืด
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : บ้านช่างฆ้อง-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-พระราชวังเก่า-วัดเชียงทอง-วัดใหม่-พระธาตุษูสี-บายศรีสู่ขวัญ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุนราช-บ้านผานม-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
ดาวน์โหลด pdf
Price / Person
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
หมายเหตุ
Copyright © 2019 allintravelgroup.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top
X