ค้นหา
ใบอนุญาตท่องเที่ยว 11/03873 | เวลาทำการ จ-ศ. เวลา 09.00-18.00 น.      facebookline    HOTLINE : +668-1890-4831
ค้นหาทัวร์ INBOUND DIVISION
แกรนด์ กรีซ 9D6N  [ATH-ATH] APR-OCT 2020
แกรนด์ กรีซ 9D6N [ATH-ATH] APR-OCT 2020
DESTINATION ทัวร์ยุโรป กรีซ
ทัวร์ยุโรป
TOUR CODE GCQR01WC
PERIOD 9 วัน 6 คืน
TRAVEL BY QR
STARTS PRICE ฿ 79,900
BOOKING

เอเธ่นส์ – คลองคอร์รินท์ – อะราโชวา – อิเทีย - เดลฟี่ – วิหารอพอลโล - เรือเฟอร์รี่ – เกาะมิโครนอส

เรือเฟอร์รี่ – เกาะซานโตรินี่ - นั่งกระเช้า – ฟิร่า – ล่องเรือชมภูเขาไฟ - อะโครโปลิส – แหลมซูเนี่ยม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – โดฮา
X X X
  2 โดฮา – เอเธ่นส์ – คลองคอร์รินท์ – อะราโชวา – อิเทีย
X อาหาร อาหาร
  3 อิเทีย – เดลฟี่ – วิหารอพอลโล – เอเธนส์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เอเธนส์ – เรือเฟอร์รี่ – เกาะมิโครนอส – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 มิโครนอส – เรือเฟอร์รี่ – เกาะซานโตรินี่ – ชมเมือง
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ซานโตรินี่ – นั่งกระเช้า – ฟิร่า – ล่องเรือชมภูเขาไฟ – นั่งเครื่องบินภายในสู่กรุงเอเธนส์
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 เอเธนส์ – ชมเมือง – อะโครโปลิส – แหลมซูเนี่ยม
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 เอเธนส์ – เที่ยวชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  9 โดฮา – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – โดฮา
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โดฮา – เอเธ่นส์ – คลองคอร์รินท์ – อะราโชวา – อิเทีย
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อิเทีย – เดลฟี่ – วิหารอพอลโล – เอเธนส์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เอเธนส์ – เรือเฟอร์รี่ – เกาะมิโครนอส – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : มิโครนอส – เรือเฟอร์รี่ – เกาะซานโตรินี่ – ชมเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ซานโตรินี่ – นั่งกระเช้า – ฟิร่า – ล่องเรือชมภูเขาไฟ – นั่งเครื่องบินภายในสู่กรุงเอเธนส์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เอเธนส์ – ชมเมือง – อะโครโปลิส – แหลมซูเนี่ยม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เอเธนส์ – เที่ยวชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : โดฮา – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
ดาวน์โหลด pdf
Price / Person
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
หมายเหตุ
Copyright © 2019 allintravelgroup.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top
X